Säännöt ja osallistumisoikeus

TOKON SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJE
Hyväksytty Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnassa 30.10.2014
Voimassa 1.1.2015 alkaen.

1. TOKOn Suomenmestaruuskilpailu
Näillä ohjeilla kilpaillaan vuosittain tottelevaisuuskokeiden henkilökohtaisesta ja joukkueen Suomenmestaruuksista. Kilpailu on virallinen ja siinä noudatetaan kaikilta osin tottelevaisuuskokeiden sääntöjä ja ohjeita.

2. Osallistumisoikeus
Osallistumisoikeus on puhdasrotuisilla, Suomen Kennelliiton rekisterissä olevilla koirilla ja kaikilla Suomen Kennelliiton jäsenyhdistyksillä kulloinkin voimassa olevien karsintakriteerien mukaisesti. Juoksuaikaisella nartulla on osallistumisoikeus erikoisvoittajaluokassa (EVL). Juoksuaikainen narttu suorittaa kaikki liikkeet viimeisenä.

3. Suomenmestaruuskilpailu
3.1 Henkilökohtainen
Henkilökohtainen SM kilpailu käydään tokon ylimmässä luokassa kaksipäiväisenä, kulloinkin voimassa olevan SM kilpailuohjeen
mukaan. Ensimmäisenä päivänä suoritetaan karsinta toiselle
päivälle. SM karsintakilpailun yhteydessä voidaan myös järjestää SM joukkuekilpailun erikoisvoittajaluokka (EVL).
SM kilpailun karsintaan ja joukkuekilpailun erikoisvoittajaluokkaan saa osallistua korkeintaan 100 koirakkoa.
Mikäli osallistujia joudutaan EVL-luokkaan karsimaan, käytetään osallistujavalinnoissa seuraavia kriteerejä, seuraavassa
järjestyksessä.
1. Koira on sijoittunut edellisen vuoden SM:ssä kolmen parhaan joukkoon.
2. Koiran tulee olla TVA tai sillä on TK4. Lisäksi koiralla tulee olla kaksi EVL:n I-tulosta vähintään kahdelta eri tuomarilta saavutettuna edellisten SM-kilpailujen finaalin päättymisen jälkeen ennen ko. vuoden SM-kilpailujen ilmoittautumisajan umpeutumista TAI yksi I-tulos edustusjoukkueen karsintakilpailusta saavutettuna edellisten SM-kilpailujen finaalin päättymisen jälkeen ennen ko. vuoden SM-kilpailujen ilmoittautumisajan umpeutumista.
3. Mikäli edellisten kohtien täyttäviä koiria on yli sata, suoritetaan näistä koirista valinta seuraavan järjestyksen mukaisesti:
-Edellisen vuoden SM-kilpailussa finaaliin osallistuneet tuloksen saaneet koirat.
-Edustusjoukkueen karsintakokeissa 15 parhaan joukkoon sijoittuneet, jotka ovat saaneet 1-tuloksen.
-Muista kokeista saadun kolmen parhaan tuloksen keskiarvon perusteella. Tulosten on oltava vähintään kahdelta eri tuomarilta ja edellisten SM-kilpailujen finaalin päättymisen jälkeen
ennen ko. vuoden SM-kilpailujen ilmoittautumisajan umpeutumista.
-Varakoiria ei oteta peruutettujen tilalle henkilökohtaisessa kilpailussa.
Karsinnan 20 parasta koiraa saavat oikeuden jatkaa kilpailua Suomenmestaruudesta. Mikäli joku kilpailuoikeuden saaneista on estynyt jatkamaan, saa seuraavaksi paras mahdollisuuden osallistua
toiselle päivälle. Toisen päivän tulokseksi lasketaan arvostelevien tuomareiden antamien pisteiden keskiarvo. Suomenmestaruus ratkaistaan molempien kilpailupäivien tuloksien keskiarvolla. Tulosten mennessä tasan, uusitaan suoritukset 3, 5 ja 6. Uusintasuoritukset eivät vaikuta kilpailukirjaan merkittäviin
pisteisiin.

3.2 Joukkue
Joukkuekilpailuun yhdistykset voivat osallistua korkeintaan viiden koiran ja kahden varakoiran joukkueilla.
Tarvittaessa järjestäjä voi rajoittaa joukkueiden määrää. Rajoitus toteutetaan siten, että jokaisesta yhdistyksestä osallistuu vain yksi joukkue / yhdistys. Joukkueeseen kuuluvat koirat on ilmoitettava
samanaikaisesti.
Joukkue koostuu kolmesta alokas- tai avoimenluokan (ALO tai AVO) ja kahdesta voittaja- tai erikoisvoittajaluokan (VOI tai EVL) koirista. Erikoisvoittajaluokkaan saavat osallistua koirat, jotka ovat saavuttaneet ensimmäisen palkinnon ylimmässä luokassa. Tulos tulee olla saavutettu ennen SM-kokeen ilmoittautumisajan umpeutumista. Lisäksi noudatetaan kohdan 3.1 kriteerejä
osallistumisoikeudesta. Lisäksi jokaisella joukkueella on oikeus ilmoittaa yksi varakoira alokas- tai avoimeen luokkaan ja yksi varakoira voittaja- tai erikoisvoittajaluokkaan. Joukkueessa on oltava vähintään kolme koiraa, kaksi ALO- tai AVO-luokan koiraa ja yksi ylemmän luokan (VOI tai EVL) koiraa.
Voittajaluokkaan osallistuvilla koirilla pitää olla:
Vähintään yksi voittajaluokan I-tulos tai avoimen luokan koulutustunnus (TK2 =kolme avoimen luokan I tulosta).
(Selvennys: jos koiralla on TK2, se saa osallistua voittajaluokkaan; jos koiralla ei ole TK2 ja haluaa osallistua voittajaluokkaan, on sillä oltava VOI 1 tulos voittajaluokasta.)
Avoimeen luokkaan osallistuvalla koiralla pitää olla:
Vähintään yksi avoimen luokan I tulos tai alokasluokan koulutustunnus (TK1 = kolme alokas-luokan I tulosta).
(Selvennys: jos koiralla on TK1, se saa osallistua avoimeen luokkaan; jos koiralla ei ole TK1 ja haluaa osallistua avoimeen luokkaan, on sillä oltava AVO 1 tulos avoimesta luokasta.)
Alokasluokkaan osallistuvalla koiralla pitää olla yksi alokasluokan I tulos.
Tuloksiin lasketaan kahden alokas- tai avoimenluokan ja yhden voittaja- tai erikoisvoittajaluokan koirien tulokset. Tuloksien mennessä tasan voittaja- tai erikoisvoittajaluokan tulos ratkaisee
joukkueiden paremmuuden. Joukkueeseen kuuluvan koiran omistajan tulee olla edustamansa yhdistyksen jäsen. Ohjaaja saa osallistua joukkuekilpailuun vain yhdellä koiralla. Joukkueisiin
kuulumattomien koirien osallistumista kokeeseen järjestäjä voi rajoittaa.

4. Järjestäminen
SM-kilpailut anotaan kirjallisesti Kennelliitolta anomusmenettelyn mukaisesti. Suomen Kennelliiton lisäksi kilpailun voi järjestää mikä tahansa Kennelliiton jäsenyhdistys. Kilpailun järjestävä yhdistys voi ehdottaa tuomarit, järjestämisajankohdan, kilpailupaikan ja
osallistumismaksun Kennelliiton hyväksyttäväksi.

5. Tuomarit
Kennelliitto nimeää kilpailuille ylituomarin ja hänen varamiehensä sekä henkilökohtaisen SM kilpailun karsinnan tuomarit ja varsinaisen SM kilpailun kaksi arvostelutuomaria.
Joukkuekilpailuun järjestäjä varaa tuomareita tarpeellisen määrän.
Tuomareiden vähimmäismäärä.
Jos koiria on EVL:ssä yli 80, tulee arvostelevia tuomareita olla viisi. Voittajaluokassa, jos koiria on yli 25, tulee tuomareita olla kaksi, vastaavasti jos yli 55 koiraa tulee tuomareita olla kolme. ALO- ja AVO-luokissa tulee olla yksi tuomari alkavaa 30 koiraa kohti.

6. Ilmoittautuminen
TOKOn SM kilpailuun ilmoittaudutaan määräaikana Kennelliiton ilmoittautumislomaketta käyttäen. Vain maksetut ilmoittautumiset huomioidaan. Yhdistys voi muuttaa joukkueen
kokoonpanoa koiran sairastumisen tai nartun kiiman johdosta. Tällöin varakoira asettuu joukkueeseen poisilmoitetun koiran tilalle. Joukkueen kokoonpano tulee vahvistaa ennen kilpailun
alkua järjestäjille. Järjestäjien ei tarvitse palauttaa ilmoittautumismaksua mikäli joukkue on estynyt
osallistumasta.
7. Kustannukset
Kilpailun järjestäjä huolehtii kaikista kilpailuun ja sen järjestämiseen liittyvistä kustannuksista.
8. Yleinen valitusmenettely
Kilpailua ja sen järjestelyä koskevat valitukset ja erimielisyydet ratkaistaan Kennelliiton yleisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Arvostelutuomareiden sääntöjenmukaisesta arvostelusta ei voi
valittaa.
9. Muutokset ohjeeseen
Muutokset tähän ohjeeseen hyväksyy Kennelliitto.

TOKO-SM 2015 -tapahtuma