Kehät ja lähtöjärjestys

Liikesuoritukset on jaettu luokkakohtaisesti 3-5 koekehään luokasta riippuen. Kehäkartta ja liikejako kehittäin.

Arvostelu kunkin luokan ensimmäisessä kehässä alkaa klo 9:45. Tarkista lähtölistat.

Kilpailijoiden vastuulla on seurata suoritusten etenemistä omissa koeluokissaan valmistautuakseen omaan suoritusvuoroonsa ajantasaisesti. Ajantasaiset lähtölistat ovat nähtävillä koepaikalla. Jokaiselle joukkueelle sekä vain yksilökilpailun karsintaan osallistuville annetaan ilmoittautumisen yhteydessä oma käsiohjelma, josta löytyy mm. kehäkartta liikkeineen. Käsiohjelma on myös mahdollista ostaa 2€:n hintaan sekä ilmoittautumis- että infopisteistä.

kaikissa kehissä kuljetaan numerojärjestyksessä. Alokasluokassa järjestys on 1-2-3-1, eli paikallaolo on viimeisenä jokaisessa luokassa.
Mikäli paikallaolokehässä on muitakin liikkeitä, suorittaa ensin 6 koirakkoa muut liikkeet, jonka jälkeen näistä tehdään paikallaoloryhmä. Esim. AVO 4, nouto ja paikallamakuu, 6 koirakkoa suorittaa ensin noudon, ja nämä kuusi suorittavat sen jälkeen paikallaolon. Tämän jälkeen seuraavat kuusi suorittavat noudon jne. Kilpailijoiden tulee olla tarkkana oman vuoron suhteen. Kehässä on ehdottomasti oltava numerolappu näkyvillä.