Tunnistusmerkinnän tarkastaminen

Tiedon mahdollisesta tunnistusmerkinnän tarkistamisesta saa ilmoittautumisen yhteydessä. Tarkistukseen valittujen koirien on käytävä tunnistusmerkinnän tarkastuksessa lauantaina 6.6.2014  viimeistään klo 9:30 mennessä.

Sunnuntain finaalissa tunnistusmerkinnät tarkistetaan kaikilta kilpailuun osallistuvilta koirilta. Jokaisen koiran on saavuttava tunnistusmerkinnän tarkistuspisteeseen klo 9:00 – 9:30 välisenä aikana.